การขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันมีอิทธิพลอย่างมากในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา

26

บรรพบุรุษของชาวตุรกี เป็นชนชาติร่อนเร่เรียกว่าชนชาติฮัน (Hun) และเติร์ก (turkish) เคยอาศัยในชายแดนประเทศจีนและมองโกล ปัจจุบันคนตุรกีเรียกตัวเองว่าเติร์ก เพราะคำว่าเติร์กมีความหมายว่า มีอำนาจ พวกเขาทำสงครามกับจีนหลายครั้ง ในที่สุดก็ต้องแตกกระจายและอพยบไปเอเซียกลางในศตวรรษที่ 8-9 ลูกหลานที่ได้อพยบไปคาบสมุทรอานาโตเลียก็ได้ยอบรับ
ศาสนาอิสลามเข้ามา เกิดเป็นจักรวรรดิเซลจูก (Seljuk Empire) ในศตวรรษที่ 11 จักรวรรดิเซลจูกได้รวบรวมโลกแห่งอิสลามเป็นหนึ่ง และเรียกจักรพรรดิว่า สุลต่าน (sultan) จากนั้นก้เผชิญหน้ากับจักรวรรดิไบแซนไทน์ และปะทะกันในสงครามครูเสด

เมื่อจักรวรรดิเวลจูกเริ่มเสื่อม ออสมันที่ 1 ได้นำชาวเติร์กกลุ่มหนึ่งแยกตัวออกมาสร้างจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire) ในเขตชายแดนของจกรวรรดิไบแซนไทน์และจักรวรรดิเซลจูก เมื่อปลายศตวรรษที่ 13 จักรวรรดิออตโตมันได้ผนึกกำลังเพื่อขยายดินแดน โดยยึดครองมาซิโดเนีย บัลแกเรีย และเซอร์เบีย ต่อมาสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ได้ยึดครองกรุงคอนสแตนติโนเปิล (ปัจจุบัน คือ อิสตันบูล) เพื่อยึดไบแซนไทน์และขยายออกไปสู่ยุโรป แล้วขึ้นครองบัลลังก์เป็นสุลต่านผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอิสลาม ซึ่งอิทธิพลเหล่านั้นได้ขายยมาถึง ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา จากนั้นเวลิมที่ 1 ได้ขึ้นเป็นสุลต่านก็ได้ยึดครองคาบสมุทรอาหรับและอียิปต์ ต่อมาสุลต่านสุไลมานได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดให้กับจักรวรรดิออตโตมัน โดยการยึดครองฮังการี ส่วนหนึ่งของยุโรปตะวันออก และอิรักซึ่งได้รวมเอาแอฟริกาเหนือทั้งหมดยกเว้นโมร็อกโกให้เป็นหนึ่งเดียว

การขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันมีอิทธิพลอย่างมากในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา คือมีการขับเคลื่อนปฏิวัติวัฒนธรรมของศตวรรษที่ 14-16 ซึ่งประวัติศาสตร์โลกถือว่าเป็นการเริ่มปฏิวัติจากยุคกลางสู่ยุคใหม่หลังจากสมัยสุลต่านสุไลมาน อำนาจของจักรวรรดิออตโตมันเริ่มอ่อนแอลงจากการแย่งชิงอำนาจกัน จนศตวรรษที่ 19 ผู้มีอำนาจของยุโรปได้เข้ามาโจมตีจักรวรรดิออตโตมันทั้งสองด้านเพื่อแบ่งดินแดน ด้วยเหตุนี้กรีวและอียิปต์จึงได้รับอิสรภาพในขณะที่ทางด้านยุโรปตะวันออกเกิดการประท้วงเพื่ออิสรภาพอันดุเดือด จนในที่สุดจักรวรรดิออตโตมันก็แพ้ในสงครามดลกครั้งที่ 1 ช่วงนี้ได้เกิดการตั้งลัทธิชาตินิยมในตุรกี ผู้นำสงครามเพื่ออิสรภาพคือ นายพลมุสตาฟาเคมาล อะตาเติร์ก (Mustafa Kemal Ataturk) หลังจากเริ่มสงครามกับกรีซและกู้คืนดินแดนนายพลเคมาล ได้ก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกีในปีค.ศ. 1923 และดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นเวลา 15 ปีโดยได้ทำการปฏิวัติไว้มากมาย เช่น การยกเลิกระบบกาหลิบที่หมายถึงผู้นำกลุ่มของอิสลาม การให้ใช้ภาษาตุรกีแทนภาษาอาหรับ ริเริ่มให้ประชาชนให้นามสกุล และให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้หญิง การปฏิวัติมากมายที่เกิดขึ้นกลายเป็นพื้นฐานของตุรกีในปัจจุบัน